ТОВ “АГРОРОЗКВІТ” є дочірнім підприємством в Україні ексклюзивного експортера білоруських калійних добрив ВАТ “Білоруська калійна компанія” і постачальником всієї лінії продукції виробництва заводу ВАТ “Білоруськалій”.

Існуюча структура представництва ВАТ “Білоруська калійна компанія” покликана сприяти максимальному охопленню ринків збуту в основних географічних регіонах світу, наближенню компанії до кінцевих споживачів продукції, максимальному врахуванні місцевих особливостей ринку і споживчих переваг, а також своєчасному реагуванню на зміну політичної і економічної кон’юнктури.

КОРПОРАТИВНА ПОЛІТИКА

АГРОРОЗКВІТ є флагманом постачання білоруських мінеральних добрив в Україну і прагне дотримуватися передового управлінського досвіду, а також постійно підвищувати внутрішню корпоративну культуру.

Корпоративна політика АГРОРОЗКВІТ заснована на принципах прозорості та готовності до співпраці з усіма учасниками ринку мінеральних добрив, постійного підвищення ефективності роботи трудового колективу.

Діючи в рамках галузевих міжнародних організацій АГРОРОЗКВІТ веде активну роботу з популяризації передових методів застосування добрив, що дозволяють підвищити їх ефективність при використанні на різних видах ґрунтів і мінімізувати загрози для навколишнього середовища.

Наше Товариство прагне всіляко сприяти активізації діалогу між споживачами і виробниками добрив з метою забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

Суворе дотримання законодавства України, Республіки Білорусь та інших країн;

Відданість високим стандартам якості продукції, що поставляється;

Контроль екологічної безпеки продукції;

Дотримання норм ділової етики і чесної конкуренції;

Усвідомлення своєї соціальної відповідальності;

Підтримка освіти і популяризація практичних знань про мінеральні добрива;

Розвиток діалогу виробника і покупця;

Незмінна повага до партнера незалежно від контрактних обсягів.

СТАНДАРТИ ЯКОСТІ

Успішна робота на світовому ринку неможлива без дотримання високих стандартів якості. Саме якість є визначальним фактором конкурентоспроможності і подальшого зростання продажів продукції.

ВАТ “Білоруськалій” приділяє підвищену увагу питанням поліпшення якісних характеристик і споживчих властивостей продукції власного виробництва. Тому всі технологічні та виробничі процеси на підприємстві приведені у відповідність до сучасних вимог.

На підприємстві впроваджена і функціонує міжнародна система менеджменту якості ISO 9001. Таким чином, всі етапи виробництва продукції на ВАТ “Білоруськалій” знаходяться під постійним контролем, що виключає випуск неякісної продукції і гарантує, що її характеристики будуть відповідати заявленим.

Крім того, на підприємстві діє система екологічного менеджменту, що відповідає вимогам стандартів серії ISO 14000. Наявність даного сертифікату підтверджує, що виробництво приведено у відповідність з міжнародними екологічними нормами і не робить негативного впливу на навколишнє середовище.

Ми діємо в рамках європейського регламенту безпеки хімічної продукції REACH. Регламент REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – “Реєстрація, оцінка, дозвіл й обмеження застосування хімічних речовин”), який регулює виробництво, розміщення на ринку і використання хімічної продукції на території країн ЄС, має на меті впровадження нових технологій в хімічну промисловість європейських країн і підвищення її конкурентоспроможності, обмеження виробництва та імпорту шкідливих і небезпечних речовин, охорону здоров’я і праці населення, захист навколишнього середовища.

Відповідно до умов, викладених в Додатку V (7) до регламенту (EC) 1907/2006 (REACH) і визначень, наведених у статті 3 (39) регламенту, хлористий калій виробництва ВАТ “Білоруськалій” (ЄС номер 231-211-8 , СAS номер 7447-40-7) не підлягає обов’язковій реєстрації як природна речовина, що не піддавалася хімічним модифікаціям.